Basic Information

Nickname

zlyeptitsy

Gamer Details

Platform

iPod Touch